PROVOZNÍ ŘÁD

Zpracovaný dle § 21, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, dále dle vyhl. č. 602/2006  Sb., MZ – o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných -§ 51 a 52.

  1. Podmínky činnosti

Provozovatel: Masérské, rekondiční a regenerační služby , Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness(Osvědčení o registraci, vydané dne 29.11.2017)

IČ : 03767078

Jméno Příjmení: Beauty Finder s.r.o.,  U Hostavického Potoka 731/23, Praha 14

Tel. : +420 724 595 345

E-mail: info@bodywraps.cz

Provozní doba: dle telefonických objednávek

Druh a rozsah poskytovaných služeb:

Masérské, rekondiční a regenerační služby: klasické rekondiční, relaxační či sportovní masáže (celé tělo anebo jen částečné), medová masáž, aroma masáž, těhotenská masáž, anticelulitidní masáž se zábalem, tělový zábal Hollywood Body Wraps a manualní lymfodrenáž.

Tyto služby jsou poskytovány Hollywood Body Wraps, Českomoravská 18, Praha 9, 190 00

Pro každého klienta je použita jednorázová podložka (f. Dina-Hitex) a k masážím jsou využity produkty od firem Saloos, Janssen, Thalaspa. K provozování zábalů kaolíny od společnosti Body Wraps.

Provozovatel vlastní oprávnění pro výkon činnosti Rekvalifikační kurz v oboru masér pro sportovní a rekondiční masáže s celostátní působností mimo oblast zdravotnictví .Osvědčení vydalo-MŠMT ČR pod č.j. 020/2013-50-R ze dne 29.11.2017. Živnostenský list vydaný Úřadem městské části Praha 14, živnostenské obor čj UMCP14/17/50125/ŽO/HR,UMCP14/17/50138/ŽO/HR Sp. značka:S-UMCP14/17/49916. Zdravotní průkaz je k dispozici na provozovně.

  1. Zásady provozu – prevence vzniku infekce a jiných onemocnění, včetně podmínek desinfekce

Na provozovně mám koš na špinavé prádlo, koš na bandáže (ty pereme ihned po skončení procedury), skříň na  masážní a desinfekční prostředky. Čisté prádlo i čisté bandáže jsou uloženy ve skříni tomu určené. Pracovní oděv je vždy čistý, dobře udržovatelný a je používán pouze k masážím. Oděv je světlé barvy a z materiálu, který se dá dobře vyvářet a žehlit, frekvence jeho výměny je dle potřeby, minimálně každý den. Pracovní obuv je zdravotní. Jsou dodržovány hygienické zásady mytí rukou, nehty jsou vždy čisté a krátce ostříhané. Pro práci s desinfekcí a manipulací se špinavým prádlem jsou používány ochranné pracovní pomůcky – zejména rukavice. Při náhodné kontaminaci pokožky provozovatele nebo zákazníka biologickým materiálem (zejména krví) musí být provedena desinfekce kontaminovaného místa desinfekčním přípravkem s virucidním účinkem a následně běžná očista kůže mýdlem a vodou. K provozu služeb jsou používány jednorázové hygienické pomůcky. Nelze provádět výkony na nemocné kůži a pokud jsou shledány kontraindikace k masáži, nebo Body Wraps – ty klient podepisuje před procedurou.

Hollywood Body Wraps je zábal, který pomáhá k detoxikaci organismu, zeštíhlení a zlepšují vzhled pokožky např. u celulitidy. U Hollywood Body Wraps používáme bandáže, které se namočí do připraveného produktu z Kaolínu. Ten se připravuje ze sušeného kaolínu s vodou v nádobě – termo boxu, který se po každém klientovi vymyje a uklidí. Bandážemi jemně ovážeme člověka, kterého dáme do termo obleku. Ten pak leží na lehátku a odpočívá 30 – 90 min. Po proceduře oblek  vymyjeme pečlivě vodou desinfikujeme, necháme ho vyschnout a uložíme do skříně. Bandáže pereme v pračce. Bandáže měníme za nové po 7-11 zábalech záleží na jejich opotřebení.

Desinfekce

– provádí se omýváním a  postřikem – důležité je dodržování doby expozice a koncentrace

– při použití desinfečních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a desinfekce

– k desinfekci se volí takové přípravky a postupy, které nepoškozují desinfikovaný materiál, nejsou toxické ani dráždivé

– k zabránění vzniku selekce, případně resistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému, jsou střídány přípravky s různými aktivními látkami

– používány jsou desinfekční přípravky např:

  1. a) plochy a povrchy – Incidur, Chloramin B, Sanitol
  2. b) ruce – Spitaderm, Manox

III. Úklid pomůcek a manipulace s prádlem

– úklid lůžka a pomůcek je prováděn bezprostředně po ukončení masáže každého klienta

– prádlo – ručníky jsou v koši na prádlo, bandáže mají svůj koš a perou se separátně

– úklid podlahy je prováděn 1x  denně po masážích – při znečistění i vícekrát denně

  1. Odpady

– běžný odpad likviduji pravidelně, ihned po odchodu od klienta – jednorázové prádlo, zábaly slupovacího charakteru, jednorázové podložky – jsou uloženy do igelitového pytle  – do odpadkového koše a po odchodu od klienta vyhozeny do kontejneru na domovní odpad. Lékárnička první pomoci je k dispozici na provozovně.

Fitness je klientkám zpřístupněno 10 minut před začátkem provozní doby. Platnost permanentky 10 vstupové jsou 2 měsíce, 20 vstupové je 5 měsíců a permanentky jsou nepřenosné. K odečtení vstupu z klientského účtu dochází ve chvíli rezervace. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou návštěvníkům na jejich odložených věcech, jejichž hodnota v souhrnu činí více jak 5.000 Kč. U klenotů, peněz a jiných cenností, především pak u mobilních telefonů, tabletů, notebooků, klíčů od osobních vozidel, klíčů od bytů, jejichž hodnota přesahuje částku 5.000 Kč, je návštěvník povinen tyto věci odložit na místě k tomu určeném, nacházejícím se u obsluhy tohoto zařízení.

Za dodržování výše uvedeného odpovídá:   Bc. Zuzana Drnek